Általános szerződési feltételek és szerzői jogi tájékoztatás

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (asszertivakademia.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://asszertivakademia.hu/aszf2018. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, Szerzői jogi tájékoztató, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Asszertív Akadémia Bt.

Székhely: 2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 3/B.
Adószám: 25640373-2-13
Közösségi adószám: HU25640373
Cégjegyzékszám: 13-06-071811
Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000443
Bankszámlaszám: OTP Bank 11702043-21455467-00000000, BIC/SWIFT: OTPVHUHB, IBAN: HU80 1170 2043 2145 5467 0000 0000
Email: info KUKAC asszertivakademia.hu
Képviselő: Szabó Henriett
Telefonszám: 00 36 70 263 7329

1. SZEMÉLYES TRÉNING REGISZTRÁCIÓ ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1 Regisztráció

A tréningen minimum 18 évet betöltött magyar és külföldi állampolgárok vehetnek részt a kiválasztott tréningre történő regisztráció után. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció menete:

 • Adatok – Az asszertivakademia.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.
 • Előleg – Az adatok megküldésekor a részvételi díj 100%-ának megfelelő összegű előleget fizet be a Szervező OTP Banknál vezetett 11702043-21455467-00000000 sz. számlájára, Asszertív Akadémia  Bt. névre átutalással, vagy online bankkártyával.
 • A regisztráció az utalások beérkezési sorrendjében történik.

1.2 Fizetési módok

 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a tréningen való részvételre.
 • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A tréningrésztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. Az utalás beérkeztéről szóló értesítő email tartalmazza a nyomtatható előlegszámlát is. A tréningrésztvevő a tréning dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning részletes információival (személyes tréningek esetén: helyszín, kapukód, parkolás, ebéd, szünetek, hogyan készüljünk; online tréningek esetén: a tréning linkje, csatlakozási ajánlások, a részvétel szabályai, stb).

1.3 Lemondás

A tréningrésztvevő írásban (emailben) lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett. Az előleg összegétől függetlenül a lemondások miatti visszautalások az alábbiak szerint történnek.

 1. Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett összeg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 2. Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, a befizetett összeg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj rendezésekor.
 3. Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

Több napos tréningek esetén a teljes összeg rendezése legkésőbb az első nap végéig esedékes.

A regisztráció módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A befizetett teljes összeg csak az adott tréningen használható fel, vagyis a hiányzások nem pótolhatóak be másik tréningalkalommal, és a befizetett összeg nem jár vissza. Amennyiben tehát egy résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Amennyiben egy tréningrésztvevő értesítés nélkül nem jelenik meg az adott képzésen, akkor az Asszertív Akadémia fenntartja a jogot, hogy a továbbiakban ettől a jelentkezőtől ne fogadjon el regisztrációt más képzésekre.

A tréning Szervezője írásban (emailben) lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 8 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja. A regisztráció folyamán befizetett összeg visszautalásához szükségünk van a jelentkező számlaszámára.

1.4 Különleges helyzetek

A Szervezőnek jogában áll egy meghatározott időpontra meghirdetett személyes képzést online színtérre tenni vagy törölni, amennyiben a tréner a tanfolyam személyes megtartásában vagy a résztvevők a tanfolyamon való személyes részvételükben rajtuk kívül álló, sok embert érintő esemény (pl.: földrengés, tűzvész, járvány, karantén, árvíz, háború, forradalom, felkelés, szabotázs, kijárási tilalom stb.) miatt akadályoztatva vannak, vagy az Asszertív Akadémia megítélése szerint a biztonságos személyes találkozás nem oldható meg. A Szervező ez esetben a résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés online színtérre váltásáról, illetve elmaradásáról.

 • Elmaradás esetén kérésük alapján vagy maradéktalanul visszautalja a jelentkezők befizetett előlegét az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy lehetőséget biztosít egy későbbi személyes tanfolyamra történő átjelentkezésre.
 • Személyesből online színtérre váltás esetén, amennyiben a regisztrált résztvevő nem kívánja online elvégezni a képzést, úgy lehetőséget biztosítunk egy 6 hónapon belüli ugyanolyan tanfolyamra történő átjelentkezésre. Ezen átjelentkezés után további dátummódosítás nem lehetséges – ha ezen személyes tréningre a regisztrált résztvevő nem tud eljönni, akkor a befizetett előleg elvész.

1.5 A tréning

A személyes tréningre regisztrált résztvevő a tréning első alkalmán készpénzben rendezi a teljes részvételi díjból fennmaradó részt. A végszámla a befejezett tréning dátumához képest legkésőbb két napon belül, e-mailben érkezik a tréning Szervezőjétől a regisztráció során megadott email címre.

Amennyiben a tréner úgy ítéli meg, hogy egy résztvevő jelenléte a maszk hiánya, vagy orrot és szájat nem eltakaró viselése miatt nem biztonságos a csoport számára, esetleg nem hasznos a résztvevő számára, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Távozása esetén 5 munkanapon belül visszautaljuk a befizetett előleget az indító bankszámlaszámra. Kártyás (SimplePay) fizetés esetén ehhez szükség van a számlaszám külön megadására. A 6 és 10 alkalmas tréningeken 3 egymást követő hiányzás annyira nehézzé teszi a csoporthoz és a tananyaghoz való kapcsolódást, hogy közös munkánkat nem tudjuk folytatni, a hiányzó tag részvételét lezártnak tekintjük.

Amennyiben egy résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

A tréningen hagyott tárgyakat (pl.: munkafüzet, kulacs, esernyő stb…) 15 napig őrizzük meg, utána jótékonysági szervezeteknek ajánljuk fel vagy a hulladékok között végzi.

2. ONLINE TRÉNING REGISZTRÁCIÓ ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Asszertív Akadémia Bt.
Székhely: 2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 3/B.
Adószám: 25640373-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-071811
Bankszámlaszám: OTP Bank 11702043-21455467-00000000
Tel: 00 36 30 364 0 364
Email: info KUKAC asszertivakademia.hu
Képviselő: Szabó Henriett

2.1 Regisztráció

A tréningen részt venni szándékozó regisztrál a kiválasztott tréningre. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció menete:

 1. Adatok – Az asszertivakademia.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.
 2. Előleg – Az adatok megküldésekor a részvételi 100%-ának megfelelő összegű előleget fizet be a Szervező OTP Banknál vezetett 11702043-21455467-00000000 sz. számlájára, Asszertív Akadémia Bt. névre átutalással, vagy online bankkártyával.

A regisztráció az utalások beérkezési sorrendjében történik.

2.2 Fizetési módok

 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a tréningen való részvételre.
 • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A tréningrésztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. Az utalás beérkeztéről szóló értesítő email tartalmazza a nyomtatható előlegszámlát is. A regisztráció az előleg beérkeztével válik teljessé. A tréningrésztvevő a tréning dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning részletes információival (pl.: a tréning linkje, csatlakozási ajánlások, a részvétel szabályai, stb).

2.3 Lemondás

A tréningrésztvevő írásban (emailben) lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett. A lemondások miatti visszautalások az alábbiak szerint történnek.

 1. Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 2. Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj rendezésekor.
 3. Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A befizetett teljes összeg csak az adott tréningen használható fel, vagyis a hiányzások nem pótolhatóak be másik tréningalkalommal, és a befizetett összeg nem jár vissza.

A regisztráció módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A tréning Szervezője írásban (emailben) lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 8 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja. A regisztráció folyamán befizetett összeg visszautalásához szükségünk van a jelentkező számlaszámára.

2.4 Különleges helyzetek

A Szervezőnek jogában áll egy meghatározott időpontra meghirdetett online képzést törölni, amennyiben a tréner a tanfolyam megtartásában vagy a résztvevők a tanfolyamon való részvételükben rajtuk kívül álló, sok embert érintő esemény (pl.: földrengés, tűzvész, járvány, karantén, árvíz, háború, forradalom, felkelés, szabotázs, kijárási tilalom stb.) miatt akadályoztatva vannak.

A Szervező ez esetben a résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés elmaradásáról, illetve kérésük alapján vagy maradéktalanul visszautalja a jelentkezők befizetett előlegét az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy lehetőséget biztosít egy későbbi tanfolyamra történő átjelentkezésre.

2.5 A tréning

A csatlakozást alapvetően kábeles interneten javasoljuk, a legtöbb wifi minősége változó, így szakadozott beszédet eredményez. Egy eszközről egy ember csatlakozhat. Ha egy háztartásból többen vesznek részt a tréningen, érdemes külön helységben dolgozni, mivel különböző csoportokban különböző emberekkel más-más feladaton fognak hangosan dolgozni a résztvevők és egy helységben zavarnák egymást. A tréningen csak és kizárólag működő kamerával és mikrofonnal felszerelt eszközzel lehet részt venni. Telefon használata nem javasolt, mivel számos feladatot oldunk meg együtt, amihez szükség van nagyobb képernyőre. Aki nem kapcsolja be a kameráját, az a résztvevő nem adja meg azt a biztonságot a csoportnak, hogy együtt tudjunk vele dolgozni, így a tréner a kamera bekapcsolására vagy távozásra fogja megkérni. A tréninghez érdemes 5-15 perccel korábban csatlakozni, hogy az esetlegesen felmerülő technikai problémákat a résztvevő orvosolhassa – ebben az Asszertív Akadémia segítséget nyújtani nem tud.

Amennyiben a tréningrésztvevő

 • a tréning kezdete előtt biztosított 15 perces technikai beállítási időben próbálkozik, felveszi a trénerrel a kapcsolatot, ugyanakkor
 • az ő oldalán fennálló technikai nehézségek miatt nem tud csatlakozni a tréninghez (pl.: internetelérés nehézségei, eszközproblémák a számítógéppel/mikrofonnal/kamerával/stb),

részt vehet egy következő, közösen egyeztetett időpontú online tréningen. Amennyiben a két feltétel nem együttesen áll fenn, a befizetett részvételi díj elvész.

2.6 Gyakorló alkalom


Vannak olyan online tréningjeink, ahol az adott képzésnaphoz tartozik egy online, 1,5 óra hosszúságú, opcionálisan szervezett gyakorló alkalom. Ezt a gyakorlást akkor szervezzük meg, ha az adott dátumú tréningcsoportból minimum 4 csoporttagnak jó valamelyik szavazásra bocsátott időpont. Amennyiben a megadott időpontok közül egyik alkalommal sincs meg a minimálisan szükséges 4 fős csoportlétszám, a gyakorlást igény hiányában nem tartjuk meg. A gyakorló alkalom egy választható lehetőség, aminek meg nem szervezése nem befolyásolja a befizetett összeg mértékét, nem jár semmilyen visszafizetési kötelezettséggel, és semmilyen igény támasztására nem jogosít.

3. KÜLSŐ HELYSZÍNEN SZERVEZETT TRÉNINGEK SZABÁLYAI

A megrendelés menete

A Szolgáltató az érdeklődést követően írásos árajánlatot küld a Megrendelő számára.

Az árajánlat elfogadásakor a Szolgáltató szerződéstervezetet küld a Megrendelőnek, amellyel kapcsolatban az esetlegesen szükséges módosításokat a Felek egyeztetik. Az aláírt szerződéstervezetet a Megrendelő postai úton vagy emailben eljuttatja a Szolgáltatóhoz, aki egy példányt visszaküld a Megrendelőnek.

Amennyiben a tréning Budapesttől közúton 50km-nél messzebbi helyszínen zajlik, az elfogadott tréning napidíjon felül a Szolgáltató tréningre való eljutásának, valamint szükség esetén szállásának díja is a Megrendelő költsége. Az útiköltség összege:  NAV által közzétett üzemanyag ár x autó üzemanyag normája (9,5 liter/100 km) x megtett km + megtett km-re eső személygépkocsi-normaköltség (megtett km x 15 Ft/km)  + útdíjak. Az útiköltség és szállás leegyeztetett összegét a Szolgáltató belefoglalja a végszámlába.

A megrendelés akkor lép életbe, amikor a teljes megrendelés összegének 50%-a megérkezett a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11702043-21455467-00000000 sz. számlájára, Asszertív Akadémia Bt. névre. Szolgáltató a beérkezett összegről előlegszámlát állít ki, melyet a Megrendelő email címére küld meg.

Lemondás

A Megrendelő lemondhatja a tréninget, amelyre a Szolgáltatónak előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, Megrendelő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 3 hónapon belül felhasználható bármely közösen ismét egyeztetett dátumú tréning díjának rendezésekor. Az időpont módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalomra.

A tréning

A tréningre a jegyzetet, munkafüzetet a Szolgáltató biztosítja a résztvevők számára. A résztvevők maximális létszáma: 16 fő.

Megrendelő biztosítja a Képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos, a képzés céljának megfelelő képzési körülményeket, ide értve:

 • Olyan méretű terem, ahol a résztvevők középen, egyetlen körben, egymást jól látva ülhetnek.
 • A résztvevők számával azonos mennyiségű szék körbe rendezve a teremben, plusz 8 szék a falak mellett. A körbe rendezett székek körén belül nincsen más tárgy (pl: asztal).
 • Négy asztal a terem négy sarkában, ahol a kisebb csapatokra bontott tréningrésztvevők dolgozhatnak.
 • Flipchart tábla és legalább 5 flipchart papír.

A megállapodásnak megfelelően vagy a tréningen készpénzben rendezhető a második 50%, vagy a lebonyolítást követő 4 napon belül Szolgáltató megküldi a végszámlát a Megrendelőnek, 8 napos fizetési határidővel. A végszámla mindkét esetben emailben érkezik a tréning Szervezőjétől a Szerződésben megadott email címre.

4. EGYÉNI TANÁCSADÁS FELTÉTELEI

Asszertív Akadémia Bt. (Megbízott)
Székhely: 2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 3/B.
Adószám: 25640373-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-071811
Tel: 00 36 30 364 0 364
Email: info KUKAC asszertivakademia.hu
Képviselő: Szabó Henriett

Jogok, kötelezettségek, felelősség

Online kommunikációs tanácsadás és fizetés

 • Az online kommunikációs tanácsadás Zoom platformon történik. A konzultáció virtuális termébe a Megbízott által előre elküldött linken lehet csatlakozni.
 • A tanácsadási folyamat kezdetén előzetes banki átutalással lehet rendezni a konzultációk díját. Ebben az esetben időpontegyeztetést követően az Asszertív Akadémia elküldi a díjbekérőt a megadott email címre. Az összeg beérkezése után előlegszámlát készítünk, a konzultáció napján pedig végszámlát küldünk Megbízó ügyfél számára. Amennyiben a tanácsadási folyamat hosszabbra nyúlik, akkor a kezdeti 6-8 alkalmat követően havi összesítő számlázás történik, minden hónap utolsó napján.

Megbízott felelőssége

 • Megbízott rendelkezik a Megbízó céljainak megvalósításához szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, képzettséggel.
 • Megbízóval az előzetesen egyeztetett konzultációs időpontokban személyesen vagy online rendelkezésre áll és foglakozásokat tart.
 • Megbízott elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.
 • Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához irányítsa tovább a Megbízót.
 • Megbízott tevékenysége során és azt követően csak a Megbízó előzetes írásbeli engedélye és hozzájárulása alapján jogosult a Megbízó nevét használni, referenciának megadni.

Megbízó felelőssége

 • A Megbízó mindazon körülményekről, melyek a Szolgáltatás sikeres teljesítéséhez szükségesek, előzetesen, majd folyamatosan, megfelelő időben és terjedelemben, kimerítő információkat ad a Megbízott számára.
 • Az ajánlatkérésben, megrendelésben, vagy azok kiegészítésében szereplő adatok helyességéért a Megbízó felelős.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tanácsadási folyamata alatt a megbízó személy teljes mértékben felelős saját testi és lelki egészségéért, minden lépés és a tanácsadás keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

Késedelem

 • Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmények állnak be, melyek akadályozzák a Feleket a teljesítésben előírt határidő betartására, úgy haladéktalanul írásban (e-mailen) értesítenie kell a másik felet.
 • Amennyiben a Megbízott a saját hibájából, akár a szolgáltatás egészével, akár az egyes foglalkozások teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a foglalkozás a Megbízott hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor a Megbízott köteles az elmaradást pótolni.
 • Időpontegyeztetés az üléseken történik.
  • Megbízó az előre egyeztetett időpontot 72 órával a foglalkozás megkezdése előtt tudja emailben/sms-ben/személyesen lemondani.
  • Amennyiben a lemondás 72 órán belül történik, vagy a Coacholt személy a foglalkozáson lemondás nélkül nem jelenik meg, akkor a foglalkozás megtartottnak számít és a megegyezetett coaching díj 100%-a kifizetendő akkor is, ha nem jelent meg a foglalkozáson.
 • Mindkét fél részéről 10 perc előre nem bejelentett késés megengedett. Ha a Megbízott késik, akkor a foglalkozást a késés időtartamával hosszabban kell tartani, ha a Megbízó, akkor az időtartamba beszámítandó a késés.

5. AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

 1. Az ajándékutalványok konkrét összegre és egy adott tréningfajtára (pl.: online asszertív kommunikáció) szólnak.
 2. Tréningek esetében ajándékutalványt vásárolni csak a teljes összeg kifizetése esetén lehetséges.
 3. Ajándékutalványt csak a legalább 10.000 Ft-ot meghaladó vásárlások esetén tudunk kiállítani.
 4. Az ajándékutalványok 6 hónapig érvényesek, ez a dátum az ajándékkártyán is szerepel.
 5. Regisztrációkor az Ajándékozó mind a tréningrésztvevő, mind a saját adatait (név, email, telefonszám, számlázási cím) megadja a weboldalon.
 6. Az adatok megküldését követően az Ajándékozó az ajándékutalvány összegének megfelelő banki utalást kezdeményez Szervező OTP Banknál vezetett 11702043-21455467-00000000 sz. számlájára, vagy pedig online bankkártyával fizet. A beérkezett utalásról az Ajándékozó a megvásárolt terméktől függően számlát (videókurzusok) vagy előlegszámlát (tréningek) kap.
 7. Szervező nyomtatható Ajándékutalványt küld az Ajándékozó által megadott email címre.
 8. A Megajándékozott felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, és jelzi, melyik tréningre szeretne jönni. A kiválasztott tréningen rendelkezésre álló helyek függvényében ezt a Szervező biztosítja. Érdemes legalább egy hónappal az adott tréning előtt bejelentkezni, hogy biztosan legyen hely.
 9. Időpontegyeztetést követően lemondásra, a tréning időpontjának megváltoztatására ugyanazok a feltételek érvényesek, mint az 1.3 illetve 2.3 pontban leírtak (attól függően, hogy személyes vagy online tréningről van szó).
 10. A Szervező 1 héttel a tréning előtt a Regisztrációkor megadott, vagy a Megajándékozott által külön közölt emailcímre elküldi a tréningrészvétel részletesebb információit (lásd fentebb).

6. KUPONOK, KEDVEZMÉNYEK

A kuponok olyan kedvezményt biztosítanak, melyek értékével csökkenthető a vásárlás összege. A kuponokhoz különböző promóciók révén lehet hozzájutni (például tréningen részt vevő ügyfeleink kedvezményt kapnak a Nagy asszertivitás videókurzus árából). A kupon érvényesítése a kosár oldalon és az oldalak alján található kupon beváltó dobozban történik a kupon kód megadásával, majd a „Kupon beváltása” gomb megnyomásával. A kupont elfogadása esetén automatikusan levonásra kerül a kupon értéke a rendelés végösszegéből.

A rendelés véglegesítését követően nincs mód a kupon utólagos beszámítására. A kupon készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges. A fel nem használt összegrész elvész.

Amennyiben a kupon által nyújtott kedvezményre nem jogosult fél használja a kuponkódot (pl: tréningrésztvevőknek járó kupont olyasvalaki használ fel, aki nem járt nálunk tréningen), és ezzel kedvezményes vásárlást eszközöl, akkor az Asszertív Akadémia jogosult a hozzáférését felfüggeszteni, azaz pusztán a kuponkód ismerete nem jogosít fel kedvezményes vásárlásra.

7. SZERZŐI TULAJDONJOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az asszertivakademia.hu weboldalon található információk, oktatási segédanyagok, eBookok, videókurzusok, cikkek, előadások szerzője az Asszertív Akadémia Bt. (2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 5/C.) és ügyvezetőjének a tulajdona, szellemi terméke (Tulajdonosok). Az ettől eltérő eseteket a weboldalon külön jelezzük.

Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része rögzíthető, másolható vagy módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot bármilyen módon átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A weboldal és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos a mindenkori szerző.

Az Asszertív Akadémia nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak, a Szerződésben meghatározott időtartamban és mértékben. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes, egyedüli használatára veheti igénybe. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nem veheti igénybe más személlyel együtt, illetve a Szolgáltatás tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az Asszertív Akadémia előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

A weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. Az Asszertív Akadémiával megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

Tilos a weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik az Asszertív Akadémia képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy különösen az alábbiakat tegye:

 • a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
 • a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 • a Szolgáltatás megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;
 • a Szolgáltatás tartalmának bármilyen módon való rögzítése (képernyő felvétel stb.), másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
 • a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása;
 • a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján az Asszertív Akadémia a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti.

A jelen nyilatkozatban megfogalmazott felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

8. BIZTOSÍTÉK

A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal működését akadályozza, nehezíti, így különösen túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

A Felhasználó nem kísérelhet meg a weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet.

9. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, ÜZEMZAVAROK ÉS KIMARADÁSOK

A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell az Asszertív Akadémiának. Az Asszertív Akadémia a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek érdekkörén kívül esnek vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major az Asszertív Akadémia érdekkörén kívül eső ok.

A Szolgáltatás használhatatlanságát okozó azon üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért az Asszertív Akadémia a felelős, azon Felhasználók, akik ezt kérik, az irányadó jogszabályok szerinti méltányos kártérítésre jogosultak. Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek. Az Asszertív Akadémia tájékoztatja a Felhasználókat, hogyha tervezett karbantartásra kerülne sor.

10. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti az Asszertív Akadémiának, munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkezésének magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát (pl.: oktatási segédanyagok, eBookok, videókurzusok, cikkek, előadások) harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként, videónként (domain, vagy aldomain ebben az esetben oldalnak minősül) napi 50.000Ft kötbért számlázunk a felhasználónak.

Szöveges tartalom esetén másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes tartalom 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Ha tört oldalak, vagy mondatok kerülnek megjelenítésre, úgy a kötbér mértéke szavanként napi 100Ft.

A kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesül a felhasználó abban az esetben sem, ha a jognyilatkozat ismeretlenségére hivatkozik, mivel a weboldal tartalma közjegyzői hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre évente 4 alkalommal, vagy időszakosan. A közjegyzői kiadmányok jelentik a bizonyítási eljárás alapját. A tartalmak átvételével a felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a https://asszertivakademia.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon olvasható.

Kiemelt kép forrása: Business card photo created by jcomp – www.freepik.com