Jogi feltételek

Egyéni coaching és tanácsadás feltételei

Kata Bt. (Megbízott)
Székhely: 4482, Kótaj, Bodóhegyi u. 102
Adószám: 25640373-1-15, kisadózó
Cg.: 15-06-080885
Tel: 00 36 30 364 0 364
Képviselő: Tamás Katalin

Jogok, kötelezettségek, felelősség

Megbízott felelőssége

 • Megbízott rendelkezik a Megbízó céljainak megvalósításához szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, képzettséggel.
 • Megbízóval az előzetesen egyeztetett konzultációs időpontokban személyesen rendelkezésre áll és foglakozásokat tart.
 • Megbízott elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.
 • Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához irányítsa tovább a Megbízót.
 • Megbízott tevékenysége során és azt követően csak a Megbízó előzetes írásbeli engedélye és hozzájárulása alapján jogosult a Megbízó nevét használni, referenciának megadni.

Megbízó felelőssége

 • A Megbízó mindazon körülményekről, melyek a Szolgáltatás sikeres teljesítéséhez szükségesek, előzetesen, majd folyamatosan, megfelelő időben és terjedelemben, kimerítő információkat ad a Megbízott számára.
 • Az ajánlatkérésben, megrendelésben, vagy azok kiegészítésében szereplő adatok helyességéért a Megbízó felelős.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a coaching folyamata alatt a Coacholt személy teljes mértékben felelős saját testi és lelki egészségéért, minden lépés és a coaching keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

Késedelem

 • Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmények állnak be, melyek akadályozzák a Feleket a teljesítésben előírt határidő betartására, úgy haladéktalanul írásban (e-mailen) értesítenie kell a másik felet.
 • Amennyiben a Megbízott a saját hibájából, akár a szolgáltatás egészével, akár az egyes foglalkozások teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a foglalkozás a Megbízott hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor a Megbízott köteles az elmaradást pótolni.
 • Időpontegyeztetés az üléseken történik.
  • Coacholt személy az előre egyeztetett időpontot 72 órával a foglalkozás megkezdése előtt tudja emailben/sms-ben/személyesen lemondani.
  • Amennyiben a lemondás 72 órán belül történik, vagy a Coacholt személy a foglalkozáson lemondás nélkül nem jelenik meg, akkor a foglalkozás megtartottnak számít és a megegyezetett coaching díj 100%-a kifizetendő akkor is, ha nem jelent meg a foglalkozáson.
 • Mindkét fél részéről  10 perc előre nem bejelentett késés megengedett. Ha a Megbízott késik, akkor a foglalkozást a késés időtartamával hosszabban kell tartani, ha a Coacholt személy, akkor az időtartamba beszámítandó a késés.

Tréning regisztráció és részvételi feltételek

Kata Bt. (Szervező)
Székhely: 4482, Kótaj, Bodóhegyi u. 102
KISADÓZÓ
Adószám: 25640373-3-15
Cg.: 15-06-080885
Tel: 00 36 30 364 0 364
Képviselő: Tamás Katalin

Regisztráció

A tréningen résztvenni szándékozó regisztrál a kiválasztott tréningre. A regisztráció menete:

 1. Adatok – Az asszertivakademia.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.  A jelentkezés beküldésével a tréningrésztvevő beleegyezik az ÁFA mentes számla elektronikus úton történő fogadásába.
 2. Előleg
  1. 1-2-3 napos tréning, 6-10 alkalmas tréning – Az adatok megküldésekor a részvételi díj 50%-ának megfelelő összegű előleget fizet be a Szervező Tiszántúli Takaréknál vezetett 68700054-10509483 sz. számlájára, Kata Bt. névre. A regisztráció az utalások beérkezési sorrendjében történik.
  2. Féléves tréning – A csoportba jelentkező 2017. november végén egyéni interjún vesz részt. Amennyiben felvételt nyer a csoportba, az előleg összege a Szervező Tiszántúli Takaréknál vezetett 68700054-10509483 sz. számlájára, Kata Bt. névre fizetendő.

A tréningrésztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. Az utalás beérkeztéről szóló értesítő email tartalmazza a nyomtatható ÁFA mentes előlegszámlát is.. A regisztráció az előleg beérkeztével válik teljessé.

A tréningrésztvevő a tréning dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning részletes információival (helyszín, kapukód, parkolás, ebéd, szünetek, hogyan készüljünk, stb).

Lemondás – 1, 2 vagy 3 napos tréning

A tréningrésztvevő lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A tréning Szervezője lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (asszertivitás tréningek: minimum 6 fő, konfliktuskezelési tréningek: minimum 18 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja.

Lemondás – 6 és 10 alkalmas, féléves tréning

A tréningrésztvevő lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 28 nappal, azaz 672 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 14-28 nappal, azaz 336-672 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A tréning Szervezője lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 6 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja.

A tréning

A tréningre regisztrált résztvevő a tréning első alkalmán készpénzben rendezi a teljes részvételi díjból fennmaradó részt. A végszámla (szintén elektronikus és ÁFA mentes) a befejezett tréning dátumához képest legkésőbb két napon belül, e-mailben érkezik a tréning Szervezőjétől a regisztráció során megadott email címre.

Amennyiben a résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Ajándékutalvány

 1. Az ajándékutalványok konkrét összegre, vagy egy adott tréningfajtára (pl.: 1 napos, 10 alkalmas) szólnak.
 2. Az ajándékutalványok 3 hónapig amennyiben nem szerepel rajtuk lejárat, vagy a rajtuk szereplő időpontig érvényesek.
 3. Regisztrációkor az Ajándékozó mind a tréningrésztvevő, mind a saját adatait (név, email, telefonszám, számlázási cím) elküldi a www.asszertivakademia.hu weboldal Jelentkezés menüpontja alatt. A megjegyzés rovatban, vagy telefonon további részletek egyeztetése lehet szükséges.
 4. Az adatok megküldését követően az Ajándékozó az ajándékutalvány összegének megfelelő banki utalást kezdeményez Szervező Tiszántúli Takaréknál vezetett 68700054-10509483 sz. számlájára, Kata Bt. névre.
 5. Szervező nyomtatható Ajándékutalványt küld az Ajándékozó által megadott email címre.  Ebben az emailben a fenti adatokkal elkészült ÁFA mentes előlegszámlát is küldi a Szervező.
 6. A Megajándékozott felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, és jelzi, melyik tréningre szeretne jönni. A regisztrációnak ez a végső lépése, ennek sorrendjében lehet bekerülni a tréningekre. Érdemes legalább egy hónappal az adott tréning előtt bejelentkezni, hogy biztosan legyen hely.
 7. A Szervező pár nappal a tréning előtt a Regisztrációkor megadott, vagy a Megajándékozott által külön közölt emailcímre elküldi a tréningrészvétel részletesebb információit (kapucsengő, parkolás, hogyan készüljek, …).

Ingyenes pozitív pszichológia tréning

 1. A 2018. február 16-i Pozitív Pszichológia tréning díjmentes részvételi lehetősége azokra vonatkozik, akik valamelyik 2018. január-februári Asszertív Akadémia / Tiszta Kommunikáció képzésre fizettek be.
 2. Aki igénybe veszi a díjmentes tréninget, vállalja, hogy az elejétől a végéig aktívan részt vesz a csoport munkájában, és a végén részletes visszajelzést ad a tréningről.
 3. A regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik, maximum 14 fő erejéig.
 4. Amennyiben valaki jelentkezik, és nem vesz részt, vagy legkésőbb 72 órával a tréning előtt nem mondja azt le, az vállalja a tréning 30.000 forintos díjának kifizetését.
 5. Ha valaki jelentkezik a Pozitív Pszichológia tréningre, és az előleg befizetését követően nem jön el az Asszertív Akadémia képzésére 2018. január-februárjában, vagy annak a második részletét nem rendezi, az a Pozitív Pszichológia tréning részvételi lehetőségét elveszíti.
 6. Amennyiben akkor még van fennmaradó hely, a díjmentes tréning regisztrációs lehetősége  január 15-én az Asszertív Akadémia minden valamikori ügyfele számára megnyílik.

Külső helyszínen szervezett tréningek szabályai

Kata Bt. (Szolgáltató)
Székhely: 4482, Kótaj, Bodóhegyi u. 102
Adószám: 25640373-3-15
Cg.: 15-06-080885
Tel: 00 36 30 364 0 364
Képviselő: Tamás Katalin

A megrendelés menete

A Szolgáltató az érdeklődést követően írásos árajánlatot küld a Megrendelő számára.

Az árajánlat elfogadásakor a Szolgáltató szerződéstervezetet küld a Megrendelőnek, amellyel kapcsolatban az esetlegesen szükséges módosításokat a Felek egyeztetik. Az aláírt szerződéstervezetet a Megrendelő postai úton vagy emailben eljuttatja a Szolgáltatóhoz, aki egy példányt visszaküld a Megrendelőnek.

Amennyiben a tréning Budapesttől közúton 50km-nél messzebbi helyszínen zajlik, az elfogadott tréning napidíjon felül a Szolgáltató tréningre való eljutásának, valamint szükség esetén szállásának díja is a Megrendelő költsége. Az útiköltség összege:  NAV által közzétett üzemanyag ár x autó üzemanyag normája (9,5 liter/100 km) x megtett km + megtett km-re eső személygépkocsi-normaköltség (megtett km x 15 Ft/km)  + útdíjak. Az útiköltség és szállás leegyeztetett összegét a Szolgáltató belefoglalja a végszámlába.

A megrendelés akkor lép életbe, amikor a teljes megrendelés összegének 50%-a megérkezett a Szolgáltató Tiszántúli Takaréknál vezetett 68700054-10509483 sz. számlájára, Kata Bt. névre. Szolgáltató a beérkezett összegről ÁFA mentes, elektronikus előlegszámlát állít ki, melyet a Megrendelő email címére küld meg.

Lemondás

A Megrendelő lemondhatja a tréninget, amelyre a Szolgáltatónak előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, Megrendelő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 3 hónapon belül felhasználható bármely közösen ismét egyeztetett dátumú tréning díjának rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalomra.

A tréning

A tréningre a jegyzetet, munkafüzetet a Szolgáltató biztosítja a résztvevők számára. A résztvevők maximális létszáma: 16 fő.

Megrendelő biztosítja a Képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos, a képzés céljának megfelelő képzési körülményeket, ide értve:

 • A résztvevők számával azonos mennyiségű, plusz 8 szék.
 • Olyan méretű terem, ahol a résztvevők középen, egyetlen körben, egymást jól látva ülhetnek.
 • Négy asztal a terem négy sarkában, ahol a kisebb csapatokra bontott tréningrésztvevők dolgozhatnak.
 • Flipchart tábla és legalább 15 flipchart papír.

A megállapodásnak megfelelően vagy a tréningen készpénzben rendezhető a második 50%, vagy a lebonyolítást követő 4 napon belül Szolgáltató megküldi a végszámlát a Megrendelőnek, 8 napos fizetési határidővel. Az ÁFA mentes, elektronikus végszámla mindkét esetben emailben érkezik a tréning Szervezőjétől a Szerződésben megadott email címre.

A mediáció szabályai

A pályázat menete

A felek egymás közt arra az elhatározásra jutnak, hogy jogi, vagy érdekvitájukat nem perben, hanem egyezséggel rendezik, és eldöntik, hogy ehhez közvetítőt (mediátort) vesznek igénybe. Az egyik fél kezdeményezi a közvetítői eljárást a pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével.

A kiválasztási folyamat

Tamás Katalin mediátor saját elhatározása alapján választ ki három pályázót 2017. február 28-án, a beérkezett pályázatok közül. A kiválaszott ügy képviselőjének emailben és telefonon is jelzi a kiválasztás tényét.

A mediáció folyamata

Mivel csak az egyik fél kezdeményezi a közvetítői eljárást a pályázati űrlap kitöltésével, a mediátor felveszi a kapcsolatot a másik féllel (felekkel) és megkérdezi ő(ke)t, hogy nyitottak-e a mediációs eljárásban való részvételre.

Felek egyeztetik a mediátorral a mediációs ülés időpontját és helyét (1114 Budapest, Bartók Béla út 9. fsz. 4., Serendo Consulting), Felek vállalják, hogy ezen ülésen megjelennek, és kijelentik, hogy a közvetítői eljárás szabályaival egyetértenek, valamint megkötik a mediációs eljárásra vonatkozó megbízási szerződést a mediátorral.

Az első mediációs ülés általában 2 óra. A mediátor az ülés kezdetén ismerteti az eljárás szabályait. (Figyelmesen meghallgatjuk egymást, nem rohanunk ki a teremből, de lehet szünetet kérni; kerüljük a sértegetést és kritizálást, és a múlt helyett a jövőre, a megoldandó feladatokra koncentrálunk.)

Ezt követően minden félnek lehetősége van arra, hogy megszakítás nélküli beszédben ismertesse az ügyről alkotott véleményét. Ezután a mediátor tisztázó kérdéseket tesz fel, majd közösen meghatározzák a mediációs eljárás célját.

A tárgyalásokat a mediátor úgy vezeti, hogy a felek között a bizalmas légkör fennmaradjon, a konfliktus valódi okai feltárásra kerüljenek, és a felek felismerjék együttműködésük előnyeit, és azt, hogy milyen előnyökkel jár, ha képesek kompromisszumra jutni.

A mediátor pártatlan, semleges, és titoktartásra kötelezett.

Amennyiben az egyezkedést ez előremozdítja, a mediátor négyszemközti beszélgetést is tarthat a felekkel. Ezt követően ismét együttes ülés következik. Amennyiben az első mediációs ülésen nincs megegyezés a felek között, előre egyeztetik a következő időpontot, amelynek időtartama 1-2 óra.

A mediátor hozzásegíti a feleket ahhoz, hogy a konfliktus okainak feltárását követően már a jövőre, a lehetséges megoldásokra koncentráljanak, és felsorakoztatva a szóba jöhető alternatívákat, folyamatosan szűkítsék azok körét – így közeledve egy olyan közös pont felé, amely minden fél számára elfogadható.

Amikor körvonalazódik, hogy mi lesz a mindkét fél számára nyertes pozíciót hozó megoldás, a mediátor tisztázó kérdéseket tesz fel, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az, hogy a megegyezés bármely fél téves feltételezésén vagy tévedésén alapuljon.

Ha a felek eljutnak egy olyan pontra, ahol egyezséget tudnak kötni, akkor mediátor segítségével írásba foglalják a megállapodást. A megállapodás – jogi természetét tekintve – egy magánokirat. Amennyiben végrehajtható okiratra van szükségük, közjegyzői záradékkal kell ellátni a dokumentumot. Előfordulhat, hogy felek nem jutnak megállapodásra. Ilyen esetben a közvetítői eljárás egyezségkötés nélkül zárul. Erről a tényről felek egy emlékeztetőt kapnak mediátortól.

Amennyiben később mégis peres eljárás lesz az ügyből, a keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy korábban felek közt mediációs eljárás volt folyamatban. Az illeték a mediációs eljárás költségével, de max. 50.000 Ft-tal csökkenthető, azonban a perköltséget az a fél fogja viselni, aki a pert – a mediátor előtt kötött egyezség ellenére – kezdeményezte.

A mediációs eljárás során a döntés joga végig a felek kezében van, a megegyezés, illetve a végeredmény csakis rajtuk múlik, a mediátor csak a megegyezésre vezető kommunikációt segíti.

Egyéni Skype konzultáció feltételei

A konzultációs idő alkalmanként 50 perc. Konzultációs lépések:

 1. Kapcsolatfelvétel emailben vagy telefonon (probléma átbeszélése, megoldási lehetősések tisztázása, telefonos időpontegyeztetés a konzultációra).
 2. A konzultáció díjának átutalása. (Adatok: Tiszántúli Takarék, Kata Bt, 68700054-10509483, külföldről BIC: TAKBHUHB, IBAN: HU18 6870 0054 1050 9483 0000 0000 vagy PayPal.)
 3. Az utalás beérkezésének határideje 24 óra a konzultáció megkezdése előtt.
 4. A kliens fölveszi Tamás Katalint (tamaskatalin) partnernek a Skype szolgáltatásban.
 5. A kliens az, aki a megbeszélt időben hívja Tamás Katalint Skype-on keresztül.
 6. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem jó az időpont, a lemondás legkésőbb 24 órával a konzultáció előtt fogadható el. Amennyiben a lemondás a konzultáció kezdete előtt levesebb mint 24 órával történik, úgy az óra megtartottnak számít.

Honlap felhasználás feltételei

Az asszertivakademia.hu weboldalon található információk a Kata Bt. (4481 Kótaj, Bodóhegyi út 102.) és ügyvezetőjének a tulajdona, szellemi terméke (Tulajdonosok). A weboldalon való böngészéssel a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonosok a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag a saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá ezen weboldalon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy felhasználásához. Kivétel képez ez alól az a magánszemély, vagy cég, akinek a tulajdonosok írásbeli engedélyt adtak a tartalmak felhasználásához.

A felhasználás szokványos esetei:

 • Viszonteladói élő, aláírt és kétoldalú szerződés.
 • Médiák és hirdetési felületek, szerződésben rögzített módja alapján.
 • Egyéb esetek, melyek tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó engedélyeket.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkezésének magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (domain, vagy aldomain ebben az esetben oldalnak minősül) napi 50.000Ft + ÁFA kötbért számlázunk a felhasználónak.

Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes tartalom 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Ha tört oldalak, vagy mondatok kerülnek megjelenítésre, úgy a kötbér mértéke szavanként napi 100Ft+ ÁFA.

A kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesül a felhasználó abban az esetben sem, ha a jognyilatkozat ismeretlenségére hivatkozik, mivel a weboldal tartalma közjegyzői hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre évente 4 alkalommal, vagy időszakosan. A közjegyzői kiadmányok jelentik a bizonyítási eljárás alapját. A tartalmak átvételével a felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat a www.asszertivakademia.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatok kezelését a Kata Bt., 4481 Kótaj, Bodóhegyi út 102 (Adatkezelő) végzi. Az adatok feldolgozását a The Rocket Science Group (Mailchimp), 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (Adatfeldolgozó) végzi.

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a hírlevél rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: Kata Bt.
 • Az adatkezelés megnevezése: Hírlevél előfizetők listája
 • Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, új írások megküldése e-mailen keresztül
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
 • A tényleges adatkezelés helye: 1116 Albertfalva u. 4.
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
 • Az adatok törlési határideje: A feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet.
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: Kata Bt.
 • Cím: 4481 Kótaj, Bodóhegyi u. 102.
 • Adószám: 25640373-3-15
 • Telefon: +3630 3640364
 • Email: info kukac asszertivakademia.hu

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu