Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelentkezés folyamatával és a tréningekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (asszertivakademia.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://asszertivakademia.hu/aszf2018. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Személyes tréning regisztráció és részvételi feltételek

Asszertív Akadémia Bt.
Székhely: 2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 5/C.
Adószám: 25640373-1-13, kisadózó
Cégjegyzékszám: 13-06-071811
Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000443
Bankszámlaszám: OTP Bank 11702043-21455467-00000000
Email: info KUKAC asszertivakademia.hu
Képviselő: Tamás Katalin
Tel: 00 36 30 364 0 364

Regisztráció

A tréningen részt venni szándékozó regisztrál a kiválasztott tréningre. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció menete:

 • Adatok – Az asszertivakademia.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.
 • Előleg – Az adatok megküldésekor a részvételi díj 50 vagy 100%-ának megfelelő összegű előleget fizet be a Szervező OTP Banknál vezetett 11702043-21455467-00000000 sz. számlájára, Asszertív Akadémia  Bt. névre átutalással, vagy online bankkártyával.
  • Személyes tréningek esetén, amennyiben 50% előleg érkezik, akkor a második részlet kiegyenlítése csak és kizárólag készpénzben lehetséges a helyszínen.
  • Ajándékutalvány vásárlása csak a részvételi díj 100%-ának befizetésével lehetséges.
 • A regisztráció az utalások beérkezési sorrendjében történik.

Fizetési módok

 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a tréningen való részvételre.
 • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A tréningrésztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. Az utalás beérkeztéről szóló értesítő email tartalmazza a nyomtatható előlegszámlát is, amely alanyi adómentes, azaz nem tartalmaz ÁFA-t. A regisztráció az előleg beérkeztével válik teljessé. A tréningrésztvevő a tréning dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning részletes információival (személyes tréningek esetén: helyszín, kapukód, parkolás, ebéd, szünetek, hogyan készüljünk; online tréningek esetén: a tréning linkje, csatlakozási ajánlások, a részvétel szabályai, stb).

Lemondás – 1-5 alkalmas tréning

A tréningrésztvevő írásban (emailben) lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett. Az előleg összegétől függetlenül a lemondások miatti visszautalások az alábbiak szerint történnek.

 1. Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett összeg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 2. Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, a befizetett összeg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor. A regisztráció módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.
 3. Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

Több napos tréningek esetén a teljes összeg rendezése legkésőbb az első nap végéig esedékes.

A befizetett teljes összeg csak az adott tréningen használható fel, vagyis a hiányzások nem pótolhatóak be másik tréningalkalommal, és a befizetett összeg nem jár vissza. Amennyiben tehát egy résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Amennyiben egy tréningrésztvevő értesítés nélkül nem jelenik meg az adott képzésen, akkor az Asszertív Akadémia fenntartja a jogot, hogy a továbbiakban ettől a jelentkezőtől ne fogadjon el regisztrációt más képzésekre.

A tréning Szervezője írásban (emailben) lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 8 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja. A regisztráció folyamán befizetett összeg visszautalásához szükségünk van a jelentkező számlaszámára.

Lemondás – 6-10 alkalmas tréning

A tréningrésztvevő lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett.  Az előleg összegétől függetlenül a lemondások miatti visszautalások az alábbiak szerint történnek.

 1. Amennyiben a lemondás több, mint 28 nappal, azaz 672 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett összeg 100%-a visszajár. Ez az indító számaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 2. Amennyiben a lemondás 14-28 nappal, azaz 336-672 órával a tréning kezdete előtt történik, a befizetett összeg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor. A regisztráció módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.
 3. Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen vagy annak bizonyos alkalmain, a befizetett összeg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A teljes összeg rendezése legkésőbb az első tréningalkalom végéig esedékes. A befizetett teljes összeg csak az adott tréningen használható fel, vagyis a hiányzások nem pótolhatóak be másik tréningalkalommal, és a befizetett összeg nem jár vissza. Amennyiben tehát egy résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Amennyiben egy tréningrésztvevő értesítés nélkül nem jelenik meg az adott képzésen, akkor az Asszertív Akadémia fenntartja a jogot, hogy a továbbiakban ettől a jelentkezőtől ne fogadjon el regisztrációt más képzésekre.

A tréning Szervezője lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 8 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja. A regisztráció folyamán befizetett összeg visszautalásához szükségünk van a jelentkező számlaszámára.

Vis Maior

A Szervezőnek jogában áll egy meghatározott időpontra meghirdetett személyes képzést online meghirdetni vagy törölni, amennyiben a tréner a tanfolyam személyes megtartásában vagy a résztvevők a tanfolyamon való személyes részvételükben vis major esemény (földrengés, tűzvész, járvány, karantén, árvíz, háború, forradalom, felkelés, szabotázs stb.) miatt akadályoztatva vannak, vagy a biztonságos személyes találkozás nem oldható meg. A Szervező ez esetben a résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés online színtérre váltásáról, illetve elmaradásáról.

 • Elmaradás esetén kérésük alapján vagy maradéktalanul visszautalja a jelentkezők befizetett előlegét az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy lehetőséget biztosít egy későbbi személyes tanfolyamra történő átjelentkezésre.
 • Személyesből online színtérre váltás esetén, amennyiben a regisztrált résztvevő nem kívánja online elvégezni a képzést, úgy lehetőséget biztosítunk egy későbbi, személyes tanfolyamra történő átjelentkezésre. Ezen átjelentkezés után további dátummódosítás nem lehetséges – ha ezen személyes tréningre a regisztrált résztvevő nem tud eljönni, akkor a befizetett előleg elvész.

A tréning

A személyes tréningre regisztrált résztvevő a tréning első alkalmán készpénzben rendezi a teljes részvételi díjból fennmaradó részt. Az ÁFA mentes végszámla a befejezett tréning dátumához képest legkésőbb két napon belül, e-mailben érkezik a tréning Szervezőjétől a regisztráció során megadott email címre.

Amennyiben a tréner úgy ítéli meg, hogy egy résztvevő jelenléte a maszk hiánya, vagy orrot és szájat nem eltakaró viselése miatt nem biztonságos a csoport számára, esetleg nem hasznos a résztvevő számára, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Távozása esetén 5 munkanapon belül visszautaljuk a befizetett előleget az indító bankszámlaszámra. Kártyás (SimplePay) fizetés esetén ehhez szükség van a számlaszám külön megadására. A 6 és 10 alkalmas tréningeken 3 egymást követő hiányzás annyira nehézzé teszi a csoporthoz és a tananyaghoz való kapcsolódást, hogy közös munkánkat nem tudjuk folytatni, a hiányzó tag részvételét lezártnak tekintjük.

Amennyiben egy résztvevő az adott tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

A tréningen hagyott tárgyakat (pl.: munkafüzet, kulacs, esernyő stb…) 15 napig őrizzük meg, utána jótékonysági szervezeteknek ajánljuk fel vagy a hulladékok között végzi.

Online interaktív tréning regisztráció és részvételi feltételek

Asszertív Akadémia Bt.
Székhely: 2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 5/C.
Adószám: 25640373-1-13, kisadózó
Cégjegyzékszám: 13-06-071811
Bankszámlaszám: OTP Bank 11702043-21455467-00000000
Tel: 00 36 30 364 0 364
Email: info KUKAC asszertivakademia.hu
Képviselő: Tamás Katalin

Regisztráció

A tréningen részt venni szándékozó regisztrál a kiválasztott tréningre. Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció menete:

 1. Adatok – Az asszertivakademia.hu oldalon a regisztráló megadja, hogy melyik tréningen szeretne részt venni, valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, számlázási címét.
 2. Előleg – Az adatok megküldésekor a részvételi 100%-ának megfelelő összegű előleget fizet be a Szervező OTP Banknál vezetett 11702043-21455467-00000000 sz. számlájára, Asszertív Akadémia Bt. névre átutalással, vagy online bankkártyával.

A regisztráció az utalások beérkezési sorrendjében történik.

Fizetési módok

 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a tréningen való részvételre.
 • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A tréningrésztvevő mind az adatok, mind az utalás beérkezéséről emailes értesítést kap. Az utalás beérkeztéről szóló értesítő email tartalmazza a nyomtatható előlegszámlát is, amely alanyi adómentes, azaz nem tartalmaz ÁFA-t. A regisztráció az előleg beérkeztével válik teljessé. A tréningrésztvevő a tréning dátuma előtti hetedik-negyedik nap között emailben értesítést kap a tréning részletes információival (pl.: a tréning linkje, csatlakozási ajánlások, a részvétel szabályai, stb).

Lemondás

A tréningrésztvevő írásban (emailben) lemondhatja a részvételét azon a tréningen, amelyre regisztrált és amelyre a Szervezőnek előleget fizetett. A lemondások miatti visszautalások az alábbiak szerint történnek.

 1. Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, résztvevő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 2. Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő tréningen való teljes részvételi díj helyszíni rendezésekor. A regisztráció módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.
 3. Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.

A befizetett teljes összeg csak az adott tréningen használható fel, vagyis a hiányzások nem pótolhatóak be másik tréningalkalommal, és a befizetett összeg nem jár vissza.

A tréning Szervezője írásban (emailben) lemondhatja a tréninget, amennyiben nincs meg a megfelelő létszám (minimum 8 fő). Ebben az esetben a befizetett előleget az indító számlaszámra a tréning szervezője a tréning tervezett kezdési napját követő 5 napon belül visszautalja. A regisztráció folyamán befizetett összeg visszautalásához szükségünk van a jelentkező számlaszámára.

Vis Maior

A Szervezőnek jogában áll egy meghatározott időpontra meghirdetett képzést törölni, amennyiben a tréner a tanfolyam megtartásában vagy a résztvevők a tanfolyamon való részvételükben vis major esemény (földrengés, tűzvész, járvány, karantén, árvíz, háború, forradalom, felkelés, szabotázs stb.) miatt akadályoztatva vannak. A Szervező ez esetben a résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés elmaradásáról, illetve kérésük alapján vagy maradéktalanul visszautalja a jelentkezők befizetett előlegét az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy lehetőséget biztosít egy későbbi tanfolyamra történő átjelentkezésre.

A tréning

Amennyiben a tréningrésztvevő

 • a tréning kezdete előtt biztosított 15 perces technikai beállítási időben próbálkozik, felveszi a trénerrel a kapcsolatot, ugyanakkor
 • az ő oldalán fennálló technikai nehézségek miatt nem tud csatlakozni a tréninghez (pl.: internetelérés nehézségei, eszközproblémák a számítógéppel/mikrofonnal/kamerával/stb),

részt vehet egy következő, közösen egyeztetett időpontú online tréningen. Amennyiben a két feltétel nem együttesen áll fenn, a befizetett részvételi díj elvész.

Gyakorló alkalom

Vannak olyan online tréningjeink, ahol az adott képzésnaphoz tartozik egy online, 1,5 óra hosszúságú, opcionálisan szervezett gyakorló alkalom. Ezt a gyakorlást akkor szervezzük meg, ha az adott dátumú tréningcsoportból minimum 4 csoporttagnak jó valamelyik szavazásra bocsátott időpont. Amennyiben a megadott időpontok közül egyik alkalommal sincs meg a minimálisan szükséges 4 fős csoportlétszám, a gyakorlást igény hiányában nem tartjuk meg. A gyakorló alkalom egy választható lehetőség, aminek meg nem szervezése nem befolyásolja a befizetett összeg mértékét, nem jár semmilyen visszafizetési kötelezettséggel, és semmilyen igény támasztására nem jogosít.

Ajándékutalványok

 1. Az ajándékutalványok konkrét összegre és egy adott tréningfajtára (pl.: online, 1 napos, 10 alkalmas) szólnak.
 2. Az ajándékutalványok 3 hónapig – amennyiben nem szerepel rajtuk lejárat, – vagy a rajtuk szereplő időpontig érvényesek.
 3. Regisztrációkor az Ajándékozó mind a tréningrésztvevő, mind a saját adatait (név, email, telefonszám, számlázási cím) elküldi a www.asszertivakademia.hu weboldal Jelentkezés menüpontja alatt. A megjegyzés rovatban, vagy telefonon további részletek egyeztetése lehet szükséges.
 4. Az adatok megküldését követően az Ajándékozó az ajándékutalvány összegének megfelelő banki utalást kezdeményez Szervező OTP Banknál vezetett 11702043-21455467-00000000 sz. számlájára, vagy pedig online bankkártyával fizet.
 5. Szervező nyomtatható Ajándékutalványt küld az Ajándékozó által megadott email címre.  Ebben az emailben a fenti adatokkal elkészült előlegszámlát is küldi a Szervező.
 6. A Megajándékozott felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, és jelzi, melyik tréningre szeretne jönni. A regisztrációnak ez a végső lépése, ennek sorrendjében lehet bekerülni a tréningekre. Érdemes legalább egy hónappal az adott tréning előtt bejelentkezni, hogy biztosan legyen hely.
 7. A Szervező pár nappal a tréning előtt a Regisztrációkor megadott, vagy a Megajándékozott által külön közölt emailcímre elküldi a tréningrészvétel részletesebb információit (lásd fentebb).

Külső helyszínen szervezett tréningek szabályai

A megrendelés menete

A Szolgáltató az érdeklődést követően írásos árajánlatot küld a Megrendelő számára.

Az árajánlat elfogadásakor a Szolgáltató szerződéstervezetet küld a Megrendelőnek, amellyel kapcsolatban az esetlegesen szükséges módosításokat a Felek egyeztetik. Az aláírt szerződéstervezetet a Megrendelő postai úton vagy emailben eljuttatja a Szolgáltatóhoz, aki egy példányt visszaküld a Megrendelőnek.

Amennyiben a tréning Budapesttől közúton 50km-nél messzebbi helyszínen zajlik, az elfogadott tréning napidíjon felül a Szolgáltató tréningre való eljutásának, valamint szükség esetén szállásának díja is a Megrendelő költsége. Az útiköltség összege:  NAV által közzétett üzemanyag ár x autó üzemanyag normája (9,5 liter/100 km) x megtett km + megtett km-re eső személygépkocsi-normaköltség (megtett km x 15 Ft/km)  + útdíjak. Az útiköltség és szállás leegyeztetett összegét a Szolgáltató belefoglalja a végszámlába.

A megrendelés akkor lép életbe, amikor a teljes megrendelés összegének 50%-a megérkezett a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11702043-21455467-00000000 sz. számlájára, Asszertív Akadémia Bt. névre. Szolgáltató a beérkezett összegről 0% ÁFA tartalmú előlegszámlát állít ki, melyet a Megrendelő email címére küld meg.

Lemondás

A Megrendelő lemondhatja a tréninget, amelyre a Szolgáltatónak előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több, mint 14 nappal, azaz 336 órával a tréning kezdete előtt történik, Megrendelő kérésére a befizetett előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számaszámra történő visszautalással történik, a kérést követő 48 órán belül.
 • Amennyiben a lemondás 7-14 nappal, azaz 168-336 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg 3 hónapon belül felhasználható bármely közösen ismét egyeztetett dátumú tréning díjának rendezésekor. Az időpont módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalom során.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning kezdete előtt történik, az előleg elvész, azaz nem jár vissza, és nem használható fel másik tréning alkalomra.

A tréning

A tréningre a jegyzetet, munkafüzetet a Szolgáltató biztosítja a résztvevők számára. A résztvevők maximális létszáma: 16 fő.

Megrendelő biztosítja a Képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos, a képzés céljának megfelelő képzési körülményeket, ide értve:

 • Olyan méretű terem, ahol a résztvevők középen, egyetlen körben, egymást jól látva ülhetnek.
 • A résztvevők számával azonos mennyiségű szék körbe rendezve a teremben, plusz 8 szék a falak mellett. A körbe rendezett székek körén belül nincsen más tárgy (pl: asztal).
 • Négy asztal a terem négy sarkában, ahol a kisebb csapatokra bontott tréningrésztvevők dolgozhatnak.
 • Flipchart tábla és legalább 5 flipchart papír.

A megállapodásnak megfelelően vagy a tréningen készpénzben rendezhető a második 50%, vagy a lebonyolítást követő 4 napon belül Szolgáltató megküldi a végszámlát a Megrendelőnek, 8 napos fizetési határidővel. A 0% ÁFA-t tartalmazó végszámla mindkét esetben emailben érkezik a tréning Szervezőjétől a Szerződésben megadott email címre.

Egyéni tanácsadás feltételei

Asszertív Akadémia Bt. (Megbízott)
Székhely: 2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 5/C.
Adószám: 25640373-1-13, kisadózó
Cégjegyzékszám: 13-06-071811
Tel: 00 36 30 364 0 364
Email: info KUKAC asszertivakademia.hu
Képviselő: Tamás Katalin

Jogok, kötelezettségek, felelősség

Megbízott felelőssége

 • Megbízott rendelkezik a Megbízó céljainak megvalósításához szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, képzettséggel.
 • Megbízóval az előzetesen egyeztetett konzultációs időpontokban személyesen rendelkezésre áll és foglakozásokat tart.
 • Megbízott elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.
 • Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához irányítsa tovább a Megbízót.
 • Megbízott tevékenysége során és azt követően csak a Megbízó előzetes írásbeli engedélye és hozzájárulása alapján jogosult a Megbízó nevét használni, referenciának megadni.

Megbízó felelőssége

 • A Megbízó mindazon körülményekről, melyek a Szolgáltatás sikeres teljesítéséhez szükségesek, előzetesen, majd folyamatosan, megfelelő időben és terjedelemben, kimerítő információkat ad a Megbízott számára.
 • Az ajánlatkérésben, megrendelésben, vagy azok kiegészítésében szereplő adatok helyességéért a Megbízó felelős.
 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy a coaching folyamata alatt a Coacholt személy teljes mértékben felelős saját testi és lelki egészségéért, minden lépés és a coaching keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

Késedelem

 • Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmények állnak be, melyek akadályozzák a Feleket a teljesítésben előírt határidő betartására, úgy haladéktalanul írásban (e-mailen) értesítenie kell a másik felet.
 • Amennyiben a Megbízott a saját hibájából, akár a szolgáltatás egészével, akár az egyes foglalkozások teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a foglalkozás a Megbízott hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor a Megbízott köteles az elmaradást pótolni.
 • Időpontegyeztetés az üléseken történik.
  • Coacholt személy az előre egyeztetett időpontot 72 órával a foglalkozás megkezdése előtt tudja emailben/sms-ben/személyesen lemondani.
  • Amennyiben a lemondás 72 órán belül történik, vagy a Coacholt személy a foglalkozáson lemondás nélkül nem jelenik meg, akkor a foglalkozás megtartottnak számít és a megegyezetett coaching díj 100%-a kifizetendő akkor is, ha nem jelent meg a foglalkozáson.
 • Mindkét fél részéről  10 perc előre nem bejelentett késés megengedett. Ha a Megbízott késik, akkor a foglalkozást a késés időtartamával hosszabban kell tartani, ha a Coacholt személy, akkor az időtartamba beszámítandó a késés.

Honlap felhasználás feltételei

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Az asszertivakademia.hu weboldalon található információk a Asszertív Akadémia Bt. (2081 Piliscsaba, Fényesliget st. 5/C.) és ügyvezetőjének a tulajdona, szellemi terméke (Tulajdonosok). A weboldalon való böngészéssel a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonosok a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag a saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá ezen weboldalon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy felhasználásához. Kivétel képez ez alól az a magánszemély, vagy cég, akinek a tulajdonosok írásbeli engedélyt adtak a tartalmak felhasználásához.

A felhasználás szokványos esetei:

 • Viszonteladói élő, aláírt és kétoldalú szerződés.
 • Médiák és hirdetési felületek, szerződésben rögzített módja alapján.
 • Egyéb esetek, melyek tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó engedélyeket.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkezésének magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (domain, vagy aldomain ebben az esetben oldalnak minősül) napi 50.000Ft kötbért számlázunk a felhasználónak.

Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes tartalom 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Ha tört oldalak, vagy mondatok kerülnek megjelenítésre, úgy a kötbér mértéke szavanként napi 100Ft.

A kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesül a felhasználó abban az esetben sem, ha a jognyilatkozat ismeretlenségére hivatkozik, mivel a weboldal tartalma közjegyzői hitelesített jegyzőkönyvben kerül rögzítésre évente 4 alkalommal, vagy időszakosan. A közjegyzői kiadmányok jelentik a bizonyítási eljárás alapját. A tartalmak átvételével a felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a https://asszertivakademia.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon olvasható.

Kiemelt kép forrása: Business card photo created by jcomp – www.freepik.com