A hiteles emberek 7 jellemzője

Empátiagyilkos fájdalomcsillapítók
Empátiagyilkos fájdalomcsillapítók
2017-05-09
Konfliktuskezelés - én+te=mi
Konfliktuskezelés: bevezetés, alapok és technikák
2017-06-05
hiteles emberek jellemzői

hiteles emberek jellemzői

A hiteles emberek bizalmat ébresztenek: társaságukban átélhetjük, hogy milyen az, amikor valaki rendben van önmagával. Mik a hiteles emberek jellemzői?

Mit értünk hitelesség alatt?

Ez a kérdés egyáltalán nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Lássunk néhány szempontot és szintet.

Hitelesség a pszichológiában

A humanisztikus pszichológia képviselői szerint az autentikus lét egy egyetemes emberi szükséglet. Abraham Maslow úgy vélte, hogy minden emberi lény az önaktualizációra törekszik, és aki így viselkedik, az autentikus. Maslow feltételezése szerint a szükségletek hierarchiába rendezhetőek – ennek a hierarchiának a csúcsán áll az önmegvalósítás. Ide akkor juthatunk el, ha a többi szükségletünk kielégült. Ez az állítás, valamint Maslow “piramisa” széles körben elfogadott álláspont, ugyanakkor sok kutatás cáfolta.

Maslow szerint  néhány kérdést elég föltenni, és megállapíthatjuk, mennyire vagyunk mi magunk önmegvalósítóak:

 • A hiány alapú szükségleteim ki vannak elégítve, vagy átalakítottam őket?
 • Az értelmet valamilyen rajtam túlmutató dologban próbálom megtalálni?
 • A konformitás felől elmozdultam az autonómia irányába?

Hitelesség a kommunikációban

Paul Watzlawik pszichológus kommunikációs axiómái szerint minden szóbeli megnyilvánulásunknak két szintje van: egy tartalmi és egy kapcsolati.

 1. A tartalmi sík hordozza az objektív, tudatos üzenetet. – MIT mondunk? Példa: “Szeretnék egyedül maradni.”
 2. A kapcsolati sík mutatja a kommunikáció résztvevőinek egymáshoz fűződő kapcsolatát. Tudattalanul érzékeljük és dolgozzuk fel, és végezetül ez fogja meghatározni, mi lesz a kimenetele az interakciónak. – HOGYAN, MILYEN MÓDON mondjuk? Példa: “Szeretnék egyedül maradni!!!!! – kidagadó nyakerekkel, vörös arccal kiabálva.”

A hitelesség a kommunikációban tehát arról is szól, hogy az ember mondanivalójának tartalmi és kapcsolati szintje összhangot alkot. Sokat elárul az, ha a kimondott szavakon túl azt is figyeljük, hogy hogyan beszél valaki, mennyire van összhangban a beszéde a mozdulataival, az arckifejezésével.

Hitelesnek lenni magunkhoz – összhangban a környezetünkkel

Ugyanakkor az, hogy valaki hitelesen kimondja vagy megcselekszi, ami benne van, az nem feltétlenül egészséges minden helyzetben. A saját magunkhoz hű megnyilvánulásnak akkor van tere, ha az a külvilághoz is hű. Az, hogy szó nélkül otthagyok valakit, egyik helyzetben hitelesség, a másikban durvaság.

Így hát a hitelesség az én olvasatomban azt jelenti, hogy tudom mit szeretnék, mi van bennem, és ezt úgy tudom a környezettel tudatni, hogy közben a környezet vagy a másik ember célkitűzéseit is respektálom.

A hiteles emberek 7 jellemzője

A hitelessé válás – párhuzamosan az önismerettel – így hát egy egész életen át tartó folyamat. Akkor lehet érett, fejlett személyiség valaki, ha sok különböző élethelyzetben képes az alábbiakra:

 1. Reálisan látja a valóságot.
 2. Elfogadja önmagát és más embereket.
 3. Átgondolja a dolgokat, és tud cselekedni is, ha arra van szükség.
 4. Egészséges, nem ellenségeskedő humorérzékkel rendelkezik.
 5. Nyitott rá, hogy tanuljon a hibáiból.
 6. Tisztában van saját motivációival és érzéseivel.
 7. Képes asszertíven kommunikálni (érzéseit és szükségleteit szabadon és érthetően kifejezni, és meghallgatni a másik embert).

Ennek megfelelően a nem hiteles személyekkel gyakran fordulnak elő az alábbiak:

 • Ellentmondásba keverednek önmagukkal, és a valóságról alkotott képük nem életszerű.
 • Másoktól várnak megerősítést arra, hogy elég értékesek.
 • Könnyen ítélkeznek másokról, túlzó jelzőket használnak (mindig, soha, állandóan, folyton).
 • Sokszor nem gondolják át világosan a dolgokat, mielőtt cselekszenek.
 • Rosszindulatú megjegyzéseket tesznek humoros formába burkolva.
 • Gyakran képtelenek érzelmeiket szabadon és érthetően kifejezni.
 • Nem nyitottak rá, hogy a hibáikból tanuljanak.
 • Nincsenek tisztában a saját motivációikkal.
 • Túlnyomóan agresszíven vagy passzívan kommunikálnak.

Mi segít benne, hogy magunk is hiteles emberek legyünk?

Mindezen értékek elérhetőek és fejleszthetőek saját magunkban is. Önismereti munkával, motivációink és érzelmeink megismerésével, kifejezésével saját magunk is egyre hitelesebbekké válunk, miközben a környezetünkben is egyre könnyebben megtaláljuk a hiteles személyiségeket. Az Asszertív Akadémia asszertív kommunikáció tréningjei is hozzásegíthetnek ehhez az autentikusabb léthez, amit természetesen egész életünkön keresztül tanulunk.

Források

 • http://www.wanterfall.com/Communication-Watzlawick%27s-Axioms.htm
 • http://tiszta-kommunikacio.hu/hol-tevedett-maslow/
 • http://www.tc.umn.edu/~parkx032/AU90.html
 • http://katalizis.hu
 • https://www.psychologytoday.com/blog/what-doesnt-kill-us/201608/7-qualities-truly-authentic-people
 • https://qz.com/809263/how-to-tell-if-you-are-being-authentic/
 • http://www.mind-development.eu/maslow.html
 • https://www.flickr.com/photos/78535255@N07/7896217796

Hozzászólások

hozzászólás