Érzések listája

Szükségletek, értékek, motívumok
Szükségletek listája
2016-08-11
Passzív kommunikációs stílus
7 dolog, amit csak passzív emberek mondanak
2016-09-22
Érzések listája! Több, mint 200 érzés a jobb önkifejezésért és az értő figyelem segítésére,.

Érzések listája! Több, mint 200 érzés a jobb önkifejezésért.

Az érzések listája segít a magabiztos önkifejezésben. Íme többféle csoportosítás és lista több, mint 200 érzésről.

Érzelmeink elmondásában az első lépés az, hogy egyáltalán tudatában legyünk annak, mi zajlik bennünk. Ha az ember nem figyel az érzéseire, megfosztja magát attól azoktól a nagyon fontos információktól, amelyek segítik a környezethez való alkalmazkodását és a problémamegoldást.

Miután felismertünk, hogy valamiféle érzelemmel van dolgunk, fontos, hogy nevet tudjunk neki adni. Ez a lenti érzelem lista abban is nagyon sokat tud segíteni, hogy megcímkézzük érzelmeinket, nevet adjunk neki azon túl is hogy jó, vagy épp rossz érzésem van. Szókincsünk bővítése érzelemkifejezésünket, és emberi kapcsolatainkat is javítani fogja.

Problémát okoz az is, ha nem kívánt érzelmeinket elfojtjuk, és az is, ha túlreagálunk valamit. Mondjuk ki ami bennünk van, tehát ne fojtsuk el, ugyanakkor ne cselekedjük meg azt, ami éppen a pillanat hevében eszünkbe jut!

Végezetül azért is fontos az érzelmek kifejezése, mert ha az ember tisztában van vele, hogy a helyzet vagy saját maga mely jellemzői váltják ki valamely érzelmét, több kontrollt érez élménye fölött. Fontos tehát, hogy érzelmeinket, gondolatainkat, és viselkedésünket összekössük, vagyis tudjuk hogy mit miért teszünk.

Az érzelem egymással kölcsönösen összefüggő és összehangolt – szubjektív, vegetatív, kifejezésben, kognitív kiértékelésben, gondolkodási és cselekvési tendenciában, nyílt vagy kognitív aktivitásban bekövetkező – változások viszonylag rövid lefutású komplex rendszere, amely elősegíti, hogy a szervezet számára jelentős külső vagy belső eseményekre adaptívan reagáljon.

Az érzelmek egyik fő funkciója valamely helyzetre adott megfelelő és gyors reakciókészség kialakítása. Ez talán legfőképpen abban nyilvánul meg, hogy az egyén egy korlátos viselkedési készletből automatikusan, mérlegelés nélkül kiválaszt egy cselekvési mintát és azt végrehajtja. Ha nem hallgatunk érzelmeinkre, lehet hogy évekig őrlődünk egy másoknak kevés kihívást jelentő választáson.

Minden érzelemnek van egy külső és egy belső előfeltétele. Egyfelől kell egy külső inger, másfelől kell egy belső jelzésrendszer, ami a késztetéseket, a fontosságokat jelöli ki az egyén számára.

Az érzelmek csoportosítása

Az emberi érzéseket sokféleképpen csoportosíthatjuk. Paul Ekman, az érzelemkutatás egyik legnagyobb szakértője szerint 6 emberi alapérzelem van. (Egyébként ő volt az egyik tanácsadója az Agymanók című filmnek is, amelynek főszereplői Riley érzelmei.) Ezeket az alapérzelmeket láthatjuk a lenti felsorolásban.

Alapérzelmek Paul Ekman szerint

  1. Öröm (békés, boldog, elragadtatott, energikus, hálás, nyitott, jókedvű, …)
  2. Bánatos (boldogtalan, borúlátó, elégedetlen, gondterhelt, letargikus, szomorú, …)
  3. Dühös (bosszús, frusztrált, feszélyezett, feszült, ideges, morcos, nyűgös, heves, …)
  4. Meglepődött (álmélkodó, megrökönyödött, csodálkozó, elképedt, megilletődött …)
  5. Félelemteli (szorongó, tehetetlen, ijedt, rémült, megszeppent, riadt, reszkető,…)
  6. Undor (irtózó, viszolygó, gyomorforgató, ki nem álló, gyűlölő, megvető, iszonyodó, …)

Érzések, érzelmek csoportosítása

Pozitív Negatív
FIGYELEM (jóindulat, segítőkészség, gondoskodás, együttérzés, gyengédség, tisztelet, ámulat, csodálat, behódolás) DÜH (elégedetlenség, frusztráció, feszültség, keserűség, ingerültség, bosszúság, neheztelés, idegesség, harag, zaklatottság)
NYUGALOM (higgadtság, békesség, derű, harmónia, ellazultság, elégedettség, gondtalanság, összeszedettség) SZORONGÁS (nyugtalanság, aggodalom, félénkség, kétségbeesés, riadalom, ijedtség, rémület, félelem, rettegés)
BOLDOGSÁG (öröm, szeretet, kiteljesedés, jóllét) SZOMORÚSÁG (bánat, mélabú, csüggedtség, csalódottság, boldogtalanság)
ENERGIKUSSÁG (bizakodás, optimizmus, lelkesedés, büszkeség, céltudatosság, elszántság) UNALOM (fásultság, kedvetlenség, egykedvűség, érdektelenség, érzéketlenség, közömbösség)
BIZALOM (elfogadás, hála) ZAVARODOTTSÁG (bizonytalanság, tétlenség meglepődés, értetlenség, tehetetlenség)
JÁTÉKOSSÁG (izgatottság, vidámság, felszabadultság, spontaneitás, kíváncsiság, érdeklődés, nyitottság, élvezet) ÜRESSÉG (szégyen, bűntudat, lelkiismeretfurdalás, kiüresedés)
UNDOR (gyűlölet, utálat, lenézés, irtózás, megvetés, kárörvendés)

Érzések listája – nyomtatható forma

Az érzelmek felsorolása letölthető innen .pdf formátumban, A/4-es lapra nyomtathatóan – Érzések listája – vagy ha van hozzáférése, akkor lentebb a Scribdről egy kattintással.

Összetett érzelmek

A bonyolult emberi viszonyok, kapcsolatok mentén rengeteg olyan érzelem is kialakult, amelyek a fenti alapérzelmekből tevődnek össze, például a bűntudat, szégyen, irigység, megvetés.

Álérzelmek, értelmező érzések

Gyakran történik meg velünk, hogy azt halljuk vagy mondjuk, hogy “Úgy érzem, …” majd valami olyasmi következik ez után, ami nem érzés.

A lenti táblázatban olyan álérzéseket sorolunk fel, amik

  • értékelőek, értelmezőek, vagy minősítőek, nem pedig egy érzelmi történés objektív leírásai,
  • egy másik ember is szerepel bennük, nem csak saját belső állapotunkról számolunk be.

Ezeket nem tekintjük valódi érzelmeknek.

Ha van kedved gyakorolni az érzelmeket az önkifejezésben vagy a meghallgatásban, gyere el egy asszertivitás tréningre, vagy egy Értő figyelem képzésre! Szeretettel várlak! 🙂

Érzések listája

És most következzen egy teljesebb érzéslista mindenféle csoportosítás nélkül, egyszerűen névsorrendben.

ÉRZÉS
Aggódó
Agresszív
Áhítatos
Álmos
Apatikus
Bajba jutott
Bánatos
Barátságos
Bátor
Begyulladt
Békés
Beteljesült
Bizakodó
Bizalommal teli
Bizonytalan
Bódult
Boldog
Boldogtalan
Bolondozó
Buja
Buzgó
Büszke
Cinikus
Civakodó
Csodálkozó
Csüggedt
Derűlátó
Derült
Derűs
Dicsőséges
Dühbe gurult
Éber
Egyedül
Egykedvű
Együttérző
Elámult
Elbátortalanodott
Elbukott
Elcsigázott
Elege van
Elégedetlen
Elégedett
Elesett
Életteli
Elfoglalt
Elkedvetlenedett
Ellazult
Ellenérzés
Ellenségeskedő
Elmegy a kedve
Elmélyült
Elragadtatott
Elrontott
Elveszett
Emelkedett

ÉRZÉS
Empatikus
Energiával teli
Érdeklődő
Érdektelen
Érintett
Erőszakos
Erőtlen
Érzékeny
Érzéketlen
Extatikus
Fáradt
Fásult
Felbőszült
Feldobott
Feldühödött
Félelemmel teli
Felelőtlen
Félénk
Felfrissült
Felizgult
Felszabadult
Féltékeny
Félteni
Felvillanyozott
Feszélyezett
Feszült
Frusztrált
Gondtalan
Gyanakvó
Gyászos
Gyengéd
Gyűlölködő
Hálás
Haragos, dühös
Határozatlan
Házsártos
Heves
Hezitáló, habozó
Higgadt
Huncut
Húzódozó
Ideges
Ihletett
Ijedt/ijedős
Imádó
Ingerlékeny
Ingerült
Ínségben van
Inspirálva
Irigy
Irritált
Izgatott
Izgul
Jókedvű
Kalandvágyó

ÉRZÉS
Kedvetlen
Kényelmetlen
Keserű
Kétségbeesett
Kétségek között vergődő
Kevés/kicsi
Kiábrándult
Kiakadt
Kialvatlan
Kicsattanó
Kielégült
Kimerült
Kipihent
Kiteljesedett
Kiüresedett
Kíváncsi
Komor
Kötekedő
Közömbös
Lázadó
Lelkes
Levert
Magabiztos
Magányos
Magára maradt
Megbántódott
Megdöbbent
Megérintett
Meghökkent
Megkönnyebbült
Meglepődött
Megsemmisült
Megsértődött
Megsérült
Megszégyenült
Megvadult, Őrjöngő
Meggyötört
Mélabús
Melankolikus
Mogorva
Neheztelő
Nehézség
Nem érdekli
Nyílt
Nyomorgó
Nyomorult
Nyugodt
Nyűgös
Odaadó
Optimista
Örömteli
Összehúzódó
Összeszedett
Passzív
Pesszimista

ÉRZÉS
Pezsgő
Pikáns
Ragyogó
Rajongó
Reménytelen
Reményteli
Rémült
Rendezett
Renyhe
Rettegő
Riadt
Romboló
Rosszakaratú
Rosszindulatú
Rosszkedvű
Sajnálkozó
Sebezhető
Segítőkész
Szégyent érző
Szeleburdi
Szembeszegülő
Szenvedő
Szerelmes
Szerető
Szétesett
Szétrobbanó
Szótlan
Tanácstalan
Tart valamitől
Távolságtartó
Tehetetlen
Tele van a …
Teljes/egész/kerek
Terhére van
Tétlen
Tettre kész
Töprengő
Tunya
Türelmetlen
Undorodó
Unott
Ügyefogyott
Üres
Válságban lévő
Változékony
Várakozó
Védekező
Védtelen
Vicces
Vidám
Vígasztalan
Visszahúzódott
Visszarettent
Zavart
Zsémbes

A szükségletek listája itt található.

 

 

Hozzászólások

hozzászólás