Érzések listája

Katalízis modell - egy általános motivációs elmélet fejlesztése.
Szükségletek listája
2016-08-11
Passzív kommunikációs stílus. Designed by Pressfoto / Freepik
7 dolog, amit csak passzív emberek mondanak
2016-09-22

Érzések listája

Érzések listája! 238 érzés a jobb önkifejezésért.

Érzések listája! 238 érzés a jobb önkifejezésért.

Az érzések listája segít a magabiztos önkifejezésben. Íme többféle csoportosítás és lista 224 érzésről.

Érzelmeink elmondásában az első lépés az, hogy egyáltalán tudatában legyünk annak, mi zajlik bennünk. Ha az ember nem figyel az érzéseire, megfosztja magát attól azoktól a nagyon fontos információktól, amelyek segítik a környezethez való alkalmazkodását és a problémamegoldást.

Miután felismertünk, hogy valamiféle érzelemmel van dolgunk, fontos, hogy nevet tudjunk neki adni. Ez a lenti érzelem lista abban is nagyon sokat tud segíteni, hogy megcímkézzük érzelmeinket, nevet adjunk neki azon túl is hogy jó, vagy épp rossz érzésem van. Szókincsünk bővítése érzelemkifejezésünket, és emberi kapcsolatainkat is javítani fogja.

Problémát okoz az is, ha nem kívánt érzelmeinket elfojtjuk, és az is, ha túlreagálunk valamit. Mondjuk ki ami bennünk van, tehát ne fojtsuk el, ugyanakkor ne cselekedjük meg azt, ami éppen a pillanat hevében eszünkbe jut!

Végezetül azért is fontos az érzelmek kifejezése, mert ha az ember tisztában van vele, hogy a helyzet vagy saját maga mely jellemzői váltják ki valamely érzelmét, több kontrollt érez élménye fölött. Fontos tehát, hogy érzelmeinket, gondolatainkat, és viselkedésünket összekössük, vagyis tudjuk hogy mit miért teszünk.

Az érzelmek csoportosítása

Az emberi érzéseket sokféleképpen csoportosíthatjuk. Paul Ekman, az érzelemkutatás egyik legnagyobb szakértője szerint 6 emberi alapérzelem van. (Egyébként ő volt az egyik tanácsadója az Agymanók című filmnek is, amelynek főszereplői Riley érzelmei.) Ezeket az alapérzelmeket láthatjuk a lenti felsorolásban.

Alapérzelmek Paul Ekman szerint

  1. Öröm (békés, boldog, elragadtatott, energikus, hálás, nyitott, jókedvű, …)
  2. Bánatos (boldogtalan, borúlátó, elégedetlen, gondterhelt, letargikus, szomorú, …)
  3. Dühös (bosszús, frusztrált, feszélyezett, feszült, ideges, morcos, nyűgös, heves, …)
  4. Meglepődött (álmélkodó, megrökönyödött, csodálkozó, elképedt, megilletődött …)
  5. Félelemteli (szorongó, tehetetlen, ijedt, rémült, megszeppent, riadt, reszkető,…)
  6. Undor (irtózó, viszolygó, gyomorforgató, ki nem álló, gyűlölő, megvető, iszonyodó, …)

Érzések csoportosítása a mögöttes szükségletek alapján

Egy másik felfogás szerint az emberi érzelmek attól függően pozitívak vagy negatívak, hogy mögöttes szükségleteink kielégülnek-e vagy sem. A Katalízis modell emberi szükségletek rendszere alapján az érzelmek 2 x 7 csoportba oszthatóak: hét pozitív és hét negatív érzéscsoportra.

Negatív alapérzelmek

Félelem Unalom Harag Szomorúság Zavarodottság Fáradtság Üresség
Aggódó
Begyulladt
Bizalmatlan
Félelemmel teli
Félénk
Féltő
Gyanakvó
Ijedt
Izguló
Rémült
Rettegő
Riadt
Szorongó
Tart valamitől
Visszarettenő
Zárkózott
Apatikus
Egykedvű
Életunt
Érdektelen
Erőtlen
Érzéketlen
Fásult
Kedvetlen
Komor
Közömbös
Tétlen
Tunya
Unott
Várakozó
Agresszív
Cinikus
Civakodó
Dühös
Elégedetlen
Ellenséges
Erőszakos
Felbőszült
Fenyegető
Feszült
Gyűlölködő
Haragos
Ideges
Ingerlékeny
Ingerült
Irritált
Kötekedő
Lázadó
Megvadult
Mogorva
Morcos
Neheztelő
Őrjöngő
Romboló
Rosszindulatú
Rosszakaratú
Távolságtartó
Türelmetlen
Undorodó
Zsémbes
Bánatos
Boldogtalan
Gondterhelt
Gyászos
Keserű
Kétségbeesett
Magányos
Megbántódott
Mélabús
Melankolikus
Rosszkedvű
Szomorú
Bizonytalan
Elbátortalanodott
Elgondolkodó
Elveszett
Értetlen
Feszélyezett
Frusztrált
Habozó
Hezitáló
Megdöbbent
Meglepődött
Összezavarodott
Sebezhető
Szétesett
Tanácstalan
Tehetetlen
Töprengő
Ügyefogyott
Zavart
Álmos
Csüggedt
Elesett
Élettelen
Elhavazott
Fáradt
Kialvatlan
Kimerült
Levert
Meggyötört
Nyűgös
Stresszes
Túlterhelt
Kiüresedett

Megsemmisült

Megszégyenült

Reménytelen

Szégyenkező

Szégyenlős

Szégyent érző

 

Pozitív alapérzelmek

Biztonság Játék Tettrekészség Szeretet Figyelem Nyugalom Boldogság
Karakán
Magabiztos
Öntudatos
Összeszedett
Bolondozó
Buja
Életteli
Felizgult
Felszabadult
Felvillanyozott
Heves
Jókedvű
Kalandvágyó
Lelkes
Pezsgő
Pikáns
Szenvedélyes
Vicces
Vidám
Bátor

Bizakodó

Buzgó

Büszke

Energikus

Kicsattanó

Kihívó

Kíváncsi

Nyitott

Optimista

Rettenthetetlen

Tettre kész

Barátságos
Együttérző
Elismerő
Empatikus
Érdeklődő
Gyengéd
Hálás
Imádó
Jóindulatú
Kedves
Megérintett
Nagylelkű
Odaadó
Őszinte
Rajongó
Reményteli
Segítőkész
Szerelmes
Szerető
Szeretetteli
Csendes

Éber

Elmélyült

Érdeklődő

Figyelmes

Higgadt

Összeszedett

Rendezett

Békés

Derűlátó

Derűs

Elégedett

Harmonikus

Kipihent

Könnyed

Ellazult

Nyugodt

Áhítatos
Áldott
Beteljesült
Boldog
Dicsőséges
Elégedett
Elragadtatott
Emelkedett
Euforikus
Extatikus
Gondtalan
Győzelemittas
Ihletett
Inspirált
Jókedvű
Jóleső
Kielégült
Kiteljesedett
Örömteli
Pozitív
Ragyogó

Érzések listája – nyomtatható forma

Az érzelmek felsorolása letölthető innen .pdf formátumban, A/4-es lapra nyomtathatóan – Érzések listája – vagy ha van hozzáférése, akkor lentebb a Scribdről egy kattintással.

Összetett érzelmek

A bonyolult emberi viszonyok, kapcsolatok mentén rengeteg olyan érzelem is kialakult, amelyek a fenti alapérzelmekből tevődnek össze, például a bűntudat, szégyen, irigység, megvetés.

Álérzelmek, értelmező érzések

Gyakran történik meg velünk, hogy azt halljuk vagy mondjuk, hogy “Úgy érzem, …” majd valami olyasmi következik ez után, ami nem érzés. A lenti táblázatban olyan álérzéseket sorolunk fel, amik sokkal inkább értékelőek, értelmezőek, vagy minősítőek a saját, vagy a másik tettére nézve. Ezeket nem tekintjük valódi érzelmeknek.

Érzések listája

És most következzen egy teljesebb érzéslista mindenféle csoportosítás nélkül, egyszerűen névsorrendben.

ÉRZÉS
Aggódó
Agresszív
Áhítatos
Álmos
Apatikus
Bajba jutott
Bánatos
Barátságos
Bátor
Begyulladt
Békés
Beteljesült
Bizakodó
Bizalommal teli
Bizonytalan
Bódult
Boldog
Boldogtalan
Bolondozó
Buja
Buzgó
Büszke
Cinikus
Civakodó
Csodálkozó
Csüggedt
Derűlátó
Derült
Derűs
Dicsőséges
Dühbe gurult
Éber
Egyedül
Egykedvű
Együttérző
Elámult
Elbátortalanodott
Elbukott
Elcsigázott
Elege van
Elégedetlen
Elégedett
Elesett
Élettelen
Életteli
Elfoglalt
Elkedvetlenedett
Ellazult
Ellenérzés
Ellenségeskedő
Elmegy a kedve
Elmélyült
Elragadtatott
Elrontott
Elveszett
Emelkedett

ÉRZÉS
Empatikus
Energiával teli
Érdeklődő
Érdektelen
Érintett
Erőszakos
Erőtlen
Érzékeny
Érzéketlen
Extatikus
Fáradt
Fásult
Felbőszült
Feldobott
Feldühödött
Félelemmel teli
Felelőtlen
Félénk
Felfrissült
Felizgult
Felszabadult
Féltékeny
Félteni
Felvillanyozott
Feszélyezve lenni
Feszült
Frusztrált
Gondtalan
Gyanakvó
Gyászos
Gyengéd
Gyűlölködő
Hálás
Haragos, dühös
Haragtartó
Határozatlan
Házsártos
Heves
Hezitáló, habozó
Higgadt
Huncut
Húzódozó
Ideges
Ihletett
Ijedt/ijedős
Imádó
Ingerlékeny
Ingerült
Ínségben van
Inspirálva
Irigy
Irritált
Izgatott
Izgul
Jókedvű
Kalandvágyó

ÉRZÉS
Kedvetlen
Kényelmetlen
Keserű
Kétségbeesett
Kétségek között vergődő
Kevés/kicsi
Kiábrándult
Kiakadt
Kialvatlan
Kicsattanó
Kielégült
Kimerült
Kipihent
Kiteljesedett
Kiüresedett
Kíváncsi
Komor
Kötekedő
Közömbös
Lázadó
Lelkes
Levert
Link
Magabiztos
Magányos
Magára maradt
Megbántódott
Megdöbbent
Megérintett
Meghökkent
Megkönnyebbült
Meglepődött
Megsemmisült
Megsértődött
Megsérült
Megszégyenült
Megvadult, Őrjöngő
Meggyötört
Mélabús
Melankolikus
Mogorva
Neheztelő
Nehézség
Nem érdekli
Nyílt
Nyomorgó
Nyomorult
Nyugodt
Nyűgös
Odaadó
Optimista
Örömteli
Összehúzódó
Összeszedett
Passzív
Pesszimista

ÉRZÉS
Pezsgő
Pikáns
Ragyogó
Rajongó
Reménytelen
Reményteli
Rémült
Rendezett
Renyhe
Rettegő
Riadt
Romboló
Rosszakaratú
Rosszindulatú
Rosszkedvű
Sajnálkozó
Sebezhető
Segítőkész
Szégyent érző
Szeleburdi
Szembeszegülő
Szenvedő
Szerelmes
Szerető
Szétesett
Szétrobbanó
Szótlan
Tanácstalan
Tart valamitől
Távolságtartó
Tehetetlen
Tele van a …
Teljes/egész/kerek
Terhére van
Tétlen
Tettre kész
Töprengő
Túlterhelt
Tunya
Türelmetlen
Undorodó
Unott
Ügyefogyott
Üres
Válságban lévő
Változékony
Várakozó
Védekező
Védtelen
Vicces
Vidám
Vígasztalan
Visszahúzódott
Visszarettent
Zavart
Zsémbes

A szükségletek listája itt található. Ha van kedved gyakorolni az érzelemkifejezést – játékosan, ugyanakkor a Te mindennapi szituációidat alapul véve, – gyere el egy asszertivitás tréningre! Szeretettel várlak! 🙂